HomePolitica de confidenţialitate - Photo Magique

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European privind protecţia datelor – GDPR

Folosirea acestui site implică acceptarea politicii de confidenţialitate de mai jos.

 • Cine suntem:

Confidenţialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale S.C. Fun & Magic Art Studio S.R.L, cu sediul în Bucureşti, Drumul Creţeştilor nr. 98-98A, sector 4, Romania, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.photomagique.ro

 • Definirea termenilor:

Date cu caracter personal = orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă;
Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea/restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

 • Tipurile de date colectate:

Fun & Magic Art Studio prelucrează numai datele cu caracter personal care îi sunt furnizate în mod direct (nume, prenume, email, număr de telefon); de asemenea, datele rezultate din navigarea pe site-ul nostru colectate prin intermediul cookies şi al tehnologiilor similare conform Politicii privind cookie.

 • Scopul colectării datelor:

– Soluţionarea solicitărilor primite în cadrul site-ului www.photomagique.ro;
– Efectuarea diverselor analize, raportări privind modul de funcţionare a site-ului;
– Pentru activităţi de marketing, respectiv transmiterea de newsletter şi/sau alerte periodice prin folosirea poştei electronice;
– Desfăşurarea relaţiei contractuale dintre compania Fun & Magic Art Studio şi clienţi.

 • Timpul de stocare:

Datele colectate vor fi prelucrate şi stocate pe o perioadă de 3 ani sau, în cazul clienţilor existenţi, pe întreaga durată contractuală.

În cazul în care doriţi retragerea consimţământului pentru stocarea şi prelucrarea datelor dumneavoastră, datele vor fi şterse/distruse.

 • Drepturile:

Persoanele fizice au următoarele drepturi:

 1. a) Dreptul de acces – este dreptul de a obţine din partea noastră o confirmare că prelucrăm datele cu caracter personal care vă privesc, având astfel acces la datele respective;
 2. b) Dreptul la portabilitate – este dreptul prin care veţi putea primi datele personale într-

un format structurat, utilizat în mod curent şi la dreptul ca aceste date să fie transmise

direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil;

 1. c) Dreptul la opoziţie – este dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului;
 1. d) Dreptul la rectificare – este dreptul prin care se pot face corectări, fără întârziere

nejustificată, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată

fiecărui destinatar la care au fost transmise datele.

 1. e) Dreptul la ştergerea datelor – este dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter

personal în următoarele cazuri : acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea

scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi consimţământul şi

nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare; datele cu caracter personal au fost

prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei

obligaţii legale.

 1. f) Dreptul la restricţionarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care o persoană

contestă exactitatea datelor pe perioada verificării corectitudinii datelor; prelucrarea

este ilegală, iar persoana se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în

schimb restricţionarea;

 1. g) Dreptul de a depune o plângere la autorităţile de supraveghere în cazul în care datele

au fost procesate într-un mod care nu se conformează GDPR;

 1. h) Dreptul la o cale de atac efectivă în cazul în care o autoritate de supraveghere

competentă nu se ocupă în mod corespunzător de o plângere;

 1. i) Dreptul la o cale de atac efectivă împotriva unui operator sau unei persoane

împuternicite de către operator;

 1. j) Dreptul la despăgubiri de la un operator sau de la o persoană împuternicită în cauză

pentru daune materiale sau morale care rezultă din încălcarea GDPR.

Dacă aveţi nemulţumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale vă puteţi adresa responsabilului pentru protecţia datelor la adresa office@photomagique.ro. Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru detalii şi informaţii nu ezitaţi să ne contactaţi telefonic sau prin email.

 • Politica privind confidenţialitatea datelor personale

Fun & Magic Art Studio se angajează să vă protejeze confidenţialitatea. Acest acord de confidenţialitate explică colectarea, utilizarea, dezvăluirea, păstrarea și protejarea informaţiilor dvs. personale.

Acest acord de confidenţialitate se aplică furnizării serviciilor Fun & Magic Art Studio prin intermediul site-ului indiferent de modul de accesare sau utilizare a acestuia, inclusiv prin intermediul dispozitivelor mobile.

Putem modifica în orice moment această politică prin publicarea versiunii modificate în această secţiune, inclusiv data la care s-au efectuat modificările.

 • Informaţiile personale pe care le colectăm:

Ce este informaţia personală?

Informaţiile personale sunt informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este cea care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locaţie sau unul sau mai mulţi factori specifici: fizic, fiziologic, genetic, identitate mentală, economică, culturală sau socială a acelei persoane fizice.

Nu considerăm că informaţiile personale includ informaţii care au fost anonimizate sau pseudonimizate, astfel încât nu mai pot fi folosite pentru a identifica o anumită persoană fizică.

Colectăm informaţii personale de la dvs. doar pentru întocmirea facturilor şi evidenţa comenzilor în baza de date.

Unele dintre aceste informaţii personale sunt necesare pentru furnizarea în condiţii optime a produselor şi serviciilor noastre, cum ar fi o modalitate de a vă identifica sau informaţii privind achiziţionarea serviciilor Fun & Magic Art Studio.

De asemenea, putem colecta informaţii personale din alte surse, după cum este detaliat mai jos.

Informaţiile personale pe care ni le furnizaţi atunci când comandaţi serviciile Fun & Magic Art Studio sau ne scrieţi mesaje prin intermediul site-ului sau e-mailuri:

 • Informaţii de identificare cum ar fi numele, adresa, numere de telefon, adrese de e-mail, atunci cand completaţi formularul de la secţiunea Contact.
 • Informaţii utilizate pentru a identifica comanda dvs. în baza de date, date de facturare, precum şi, în cazul în care serviciile poştale sau de curierat sunt furnizate prin intermediul unuia dintre transportatorii parteneri, numere de urmărire colet şi actualizări de urmărire.
 • Informaţii financiare, cum ar fi numere de cont bancar pentru viramente în urma unor tranzacţii.
 • De asemenea, ne puteţi furniza şi alte informaţii prin actualizarea sau adăugarea de informaţii la comanda dvs., prin participarea dvs. la discuţiile cu alţi utilizatori, rezolvarea disputelor sau, în cazul în care comunicați cu noi, în legătură cu produsele şi serviciile noastre (e-mail, telefon, chat).

Informaţiile personale pe care le colectăm în mod automat atunci cand beneficiaţi de serviciile noastre:

 • statisticile privind afişările de pagină, traficul către şi de la site-uri, adresa URL de trimitere, adresa IP şi istoricul de navigare;

Informaţii personale colectate din alte surse:

 • Social Media. Vă permitem să distribuiţi informaţii pe site-uri de socializare (ex: Facebook). Aceste site-uri ne pot oferi acces automat la anumite informaţii personale pe care le păstrează despre dvs. (ex. adresa de e-mail). Prin asocierea unui cont administrat de un site de socializare cu contul dvs. și autorizându-ne să accesăm aceste informaţii, sunteţi de acord că putem colecta, utiliza și păstra informaţiile furnizate în conformitate cu acest acord de confidențialitate.
 • Dacă ne furnizaţi informaţii personale despre altcineva, trebuie să faceţi acest lucru numai cu acordul acelei persoane. Trebuie să o informaţi cum colectăm, folosim, dezvăluim şi păstrăm informaţiile personale în conformitate cu acest acord de confidenţialitate.

Informațiile personale pe care le colectăm utilizând cookie-uri:

 • Utilizăm cookie-uri pentru a colecta informații despre paginile pe care le vizualizaţi, despre link-urile accesate şi despre alte acţiuni pe care le faceţi atunci când utilizați serviciile noastre.
 • Pentru mai multe informaţii despre utilizarea acestor tehnologii şi despre cum să le controlați, consultați secţiunea dedicată http://www.photomagique.ro/politica-de-cookie/.
 • Cum utilizăm informaţiile dvs. personale:

Noi folosim informaţiile dvs. personale pentru a vă furniza şi a îmbunătăţi produsele şi serviciile noastre, pentru a vă oferi o experiență plăcută pe site-ul nostru, pentru întocmirea comenzilor şi facturilor şi pentru a vă oferi servicii de suport.

Mai jos este un rezumat al modului în care folosim informaţiile dvs. personale.

 • Pentru a vă contacta în legătură cu activitatea dvs. pe site, pentru a comunica în legătură cu comenzile dvs. (dacă este necesar), pentru a rezolva eventuale probleme, pentru a rezolva un litigiu, pentru a colecta sumele datorate pentru activitatea de vânzare. Atunci când vă contactăm în aceste scopuri, vă putem contacta prin e-mail, telefon sau SMS.
 • Pentru a vă trimite documentaţiile şi facturile.
 • Pentru a vă trimite actualizările documentaţiilor.
 • Pentru a preveni, detecta, atenua şi investiga fraude, încălcari ale securităţii sau alte activităţi potențial interzise sau ilegale.
 • Pentru a măsura şi a îmbunătăţi produsele şi serviciile noastre, pentru a păstra produsele şi serviciile noastre în siguranţă şi pentru a personaliza conţinutul site-ului care include elemente și servicii ce pot prezenta interes ca răspuns la acțiunile pe care le faceţi.
 • Pentru a monitoriza restricţiile privind accesarea produselor şi serviciilor noastre pentru încălcări ale politicilor noastre sau ale legilor.

Nu folosim informaţiile personale pentru a vă oferi oferte comerciale prin e-mail, telefon sau SMS decât cu consimţământul dvs. pe care vi-l puteţi retrage în orice moment.

 • Cum putem să vă împărtăşim informaţiile personale:

Putem divulga informaţiile dvs. personale unor terţe părţi. Această divulgare poate fi necesară pentru ca noi să vă oferim acces la produsele şi serviciile noastre, să ne conformăm obligaţiilor legale naţionale, să ne optimizăm activităţile de marketing şi publicitate sau să prevenim, să detectăm, să atenuăm şi să investigăm activităţile frauduloase sau ilegale legate de produsele şi serviciile noastre. Încercăm să minimizăm cantitatea de informaţii personale pe care le dezvăluim la ceea ce este direct relevant și necesar pentru a îndeplini scopul specificat.

Nu vindem, închiriem sau dezvăluim în alt fel informațiile dvs. personale unor terţe părţi în scopuri de marketing și publicitate fără acordul dvs. explicit.

Putem divulga informaţiile dvs. personale următoarelor părţi pentru următoarele scopuri:
– Furnizorilor de servicii și partenerilor S.C. Fun & Magic Art Studio S.R.L.

– Furnizorilor de servicii de transport-curierat cu care împărtăşim informaţiile de contact pentru întocmirea documentelor de transport, în scopul facilitării livrării anumitor documente sau produse şi a altor comunicări legate strict de livrare, dacă aceasta nu se realizează prin e-mail.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate şi pentru a vă exercita drepturile menţionate mai sus, vă rugăm să vă adresaţi la adresa de email: office@photomagique.ro.

Dată intrare în vigoare 25.05.2018.

https://www.photomagique.ro/wp-content/uploads/2020/05/Logo-PhotoMagique-footer.png
Despre noi

“Asta este o joacă!” ne-a spus un client şi avea dreptate. În cabina  

oamenii mari pot fi din nou copii. Vă invităm să redescoperiţi magia copilăriei, cu veselia şi dezinvoltura ei şi să imortalizaţi momentul într-o fotografie printată pe loc.

https://www.photomagique.ro/wp-content/uploads/2022/09/SAL.png
https://www.photomagique.ro/wp-content/uploads/2022/09/SOL.png

Copyright © 2020.  All Rights Reserved. ANPC